Selection of research and presentations
by Dr. Hendrik Ploeger

Click here to see photos of research, presentations and other activities
Click here to go to the webpages of the 3D Cadastre Working Group


PhD thesis (in Dutch)

Horizontale splitsing van eigendom, Leiden University November 12 1997. serie Ars Notariatus LXXXIII, Amsterdam/Deventer 1997 (375 pp).


Books and book chapters

Ploeger, H.D. (2007). Registratie van kabels en leidingen in het Nederlandse recht. In C Adriaansens & V Sagaert (Eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht (pp. 151-164). Antwerp, Oxford: Intersentia.

Mijnssen, F.H.J., Haan, P. de, Dam, C. van, & Ploeger, H.D. (2006). Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, goederenrecht, algemeen goederenrecht. Deventer: Kluwer.

Ploeger, H.D. (2005). De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht: het nationale civielrechtelijke perspectief. In J.H. Nieuwenhuis (Ed.), De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht, Deventer: Kluwer.

Ploeger, H.D. (2005)· De grenzen van superficies solo credit, In W.G. Huijgen (Ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten, Deventer, p. 33-52.

Ploeger, H.D. (2003). Grond en grenzen; erven en percelen, in: Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer 2003 (p. 65-83).

In search of the importance of Article 1 Protocol No. 1 ECHR to private law, in: The right to Property, Maastricht 2000, p. 69-89.

Ploeger, Hendrik & Franz Nieper (1999), Niederlande, Systematische Einführung und Gesetztext, in: Christian von Bar (ed), Sachenrecht in Europa, Band 3, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück 1999, p. 151-336.

Ploeger, H.D. (1997) Privaatrechtelijke aspecten van de aanleg van boortunnels, Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties nr. 1, Deventer 1997 (98 pp.).


Articles in refereed journals

Groetelaers, D.A., & H.D. Ploeger, (2007) Juritecture of the built environment: a different view on legal design for multiple use of land. Structural survey, 25(3/4), 293-305.

Groetelaers, D.A., & H.D. Ploeger, (2007,)The importance of the fundamental right to property for the practice of planning: an introduction to the case law of the European Court of Human Rights on article 1, protocol 1. European planning studies, 15/2007 (10), p. 1423-1438 

Oosterom, P.J.M. van, C.H.J. Lemmen, T.M. Ingvarsson, P. van der Molen, H.D. Ploeger, C.W. Quak, J.E. Stoter & J.A. Zevenbergen, JA (2006). The core cadastral domain model. Computers environment and urban systems, 30(5), 627-660. · 

Ploeger, H.D. & J.E. Stoter (2003). Property in 3D - registration of multiple use of space: current practise in Holland and the need for a 3D cadastre, Computers, Environment and Urban Systems, p. 553-570.

Other articles 

Ploeger, HD, & J.E. Stoter (2007), Eigendom van netwerken en het kadaster; Eerste stap in 3D eigendomsregistratie. Bouwrecht, 44(12), p. 1019-1025. 

Ploeger, HD, & B. van Loenen (2006), EuroTitle: onmisbaar voor Europese vastgoedmarkt. WPNR (6677), p. 593-594. 

Ploeger, HD, B. van Loenen, A.P. Kap & J.E. Stoter (2005), Kabels en leidingen: de chaos in de bodem. Nederlands juristenblad, 2005(23), p. 1186-1191. 

Ploeger, HD, & J.E. Stoter (2005), Cadastral registration of 3D property situations; Improving cadastral registration in threedimensional (3D) property situations. Notarius international, 10(1-2), p. 9-18. 

Ploeger, HD, & J.E. Stoter (2005), 3D Kadaster en volume-percelen. Ruimtelijke verdeling van vastgoed. WPNR (6609), p. 113-118. 

Ploeger, H.D. (2005). Kabels en leidingen: recht op netwerk en grond. Een kritische blik op de verticale natrekking. Bouwrecht, 2005(1), p. 7-14. 

Ploeger, HD, & B. van Loenen (2004), EULIS-At the beginning of the road to harmonization of land registry in Europe. European review of private law, 12(3), p. 379-387. 

Ploeger, H.D. (2004), Drijvend wonen. De flexibiliteit van een schip, zo vast als een huis. WPNR (6590), p. 717-720. 

Ploeger, H.D. (2001), Nogmaals de eigendom van grafmonumenten, Een proefprocedure en drie uitstapjes over de grens, WPNR 6439, p. 301-303. 

Ploeger, H.D. (2000), Een erfdienstbaarheid op eigen erf, WPNR 6396 (2000), p. 234-236. ·

Ploeger, H.D. (2000), Eigendom in het licht van het EVRM, WPNR 6419, p. 687-695. 

Ploeger, H.D. (2000), De gemobiliseerde onroerende zaak, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, p. 16-18. 

Ploeger, H.D. (1999), De eigendom van grafmonumenten, WPNR 6359, p. 423-425. 

Ploeger, H.D. (1998), Een mobiele onroerende zaak?, WPNR 6321, p. 470-472. 

Ploeger, H.D. en Stolker, CJJM (1997), De ondertunneling van de HSL. Boortunnels en de rechten van grondeigenaren, (met C.J.J.M. Stolker), WPNR 6285, p. 656-660, met Naschrift op reactie G.G. Zwanikken, WPNR 6310 (1998), p. 261. 

Ploeger, H.D. (1996), Verticale natrekking: superficies-regel en eenheidsbeginsel sinds de codificatie, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XII, p. 1-22. 

Ploeger, H.D. (1996), Reactie op `Wie is eigenaar van de kerkbrug te Schipluiden' door K.F.M. Berger, WPNR 6219, p. 283-285. 

Ploeger, H.D. en Stolker, CJJM (1994), Van grond en aarde; kenbaarheid als gezichtspunt in het goederenrecht, WPNR 6151, p. 641-643.

Conference papers

Ploeger, HD, & B. van Loenen (2007), Security in real estate titles: prerequisite for an European housing market. In P. Boelhouwer, D. Groetelaers, & E. Vogels (Eds.), ENHR Sustainable Urban Areas (p. 1-12). Delft: ENHR / Onderzoeksinstituut OTB. 

Ploeger, H.D. (2006), Valencia and Europe. In D. Munoz Gielen (Ed.), De Valenciaanse ontwikkelingsplanologie, leerpunten voor de Nederlanse ontwikkelpraktijk (p. 1-4). Delft: OTB/SEV/Habiforum. 

Groetelaers, D.A., & H.D. Ploeger (2006), My home is my castle: article 1, protocol 1 and article 8 ECHR. In B. Cernic Mali & et. al. (Eds.), ENHR conference 2006: Housing in an expanding Europe. Theory, policy, implementation and participation (p. 1-17). Ljubljana, Slovenia: Urban planning institute of the republic of Slovenia. 

Ploeger, H.D., & D.A. Groetelaers (2006), Informal settlements and fundamental rights. In T Gollwitzer, K Hillinger, & M Villikka (Eds.), Shaping the Change; XXIII international FIG congress (p. 1-11). Denmark: FIG Office. 

Ploeger, H.D. (2006), EuroTitle: Needs a common level of registration a common level of land law?. In M Mullers (Ed.), Ius commune conference 2006 (p. 1-8). Utrecht: Research school Ius commune. ·

Oosterom, P.J.M. van, H.D. Ploeger, J.E. Stoter, R.J. Thompson & C.H.J. Lemmen (2006), Aspects of a 4D cadastre: a first exploration. In M Villikka (Ed.), Shaping the Change; XXIII international FIG congress (p. 1/23-23/23). Frederiksberg: FIG Office. 

Ploeger, H.D., S. Nasarre-Aznar & B. van Loenen (2005), Eurotitle: paving the road to a common real estate market. In K Reid (Ed.), Ius commune conference 2005 (pp. 1-6). Edinburgh, UK: University of Edinburgh, School of Law. 

Ploeger, H.D., D.A. Groetelaers, & M. van der Veen (2005), Planning and the fundamental right to property. In A Voigt & A Kanonier (Eds.), AESOP Conference 2005: The dream of a greater Europe (p. 1-8). Wenen: AESOP. 

Ploeger, H.D. & B. van Loenen (2005), Harmonization of land registry in Europe. In A. Abdelaal et al. (Eds.), Proceedings of the FIG Working Week 2005 and 8th International Conference on the Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8) 'From Pharaohs to Geoinformatics' (pp. 1-12). Frederiksberg: FIG. 

Stoter, J.E., P.J.M. van Oosterom, H.D. Ploeger & H.J.G.L. Aalders (2004), Conceptual 3D cadastral model applied in several countries. In M. Villikka (Ed.), The Olympic Spirit in Surveying; FIG Working Week (p. TS25 1/27-TS25 27/27). Frederiksberg, Denmark: International Federation of Surveyors. ·

Ploeger, H.D., & J.E. Stoter (2004), Cadastral registration of cross-boundary infrastructure objects. In M Villikka (Ed.), The Olympic Spirit in Surveying; FIG Working Week (p. TS25 1/18-TS25 18/18). Frederiksberg, Denmark: International Federation of Surveyors. 

Stoter, J.E., & H.D. Ploeger (2003), Registration of 3D objects crossing parcel boundaries. In Still on the frontline: Proceedings of the FIG working week and 125th anniversary of FIG (p. 1/16-16/16). Frederiksberg: FIG Office. 

Ploeger, H.D. (2003), How the surface was won. Looking backwards: 2050 to 2003. In Proceedings 1st international conference Sutainable Development & Management of the Subsurface; Utrecht (p. 1-7). Delft: Delft Cluster. 

Lemmen, C.H.J., Molen, P. van der, Oosterom, P.J.M. van, Ploeger, H.D., Quak, C.W., Stoter, J.E. & Zevenbergen, J.A. (2003), A modular standard for the cadastral domain. In M. Konecny, L. Friedmannova, M. Kolar, & P. Stepankova (Eds.), Proceedings of the 3rd international symposium on digital earth: information resources for global sustainability (p. 399-419). Brno: Internationl Society on Digital Earth. 

Stoter, J.E. & H.D. Ploeger (2003), 3D aspects of cadastral data modelling. In Proceedings of the FIG Workshop on cadastral data modelling . Frederiksberg: FIG Office. 

Stoter, J.E. & H.D. Ploeger (2002), Multiple use of space: current practice and development of a 3D cadastre. In E.M. Fendel et al. (Eds.), Proceedings of UDMS '02 23rd Urban Data Management Symposium: '30 Years of UDMS: Looking Back, Looking Forward', 1-4 October 2002, Prague, Czech Republic (p. I.1-I.16). Delft, the Netherlands: UDMS. 

Ploeger, H.D. (1999), Hypothek and horizontal division of property, Proceedings of the Conference on the 150th Anniversary of the Indonesian Civil Code / Konperensi 150 Tahun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Leiden University and the Indonesian Department of Justice, Jakarta Indonesia.

Other

Ploeger, HD, & Loenen, B van (2006). Response to the green paper on mortgage credit in the EU. Response to the European Commission.Click here to see photos of research, presentations and other activities
Click here to go to the webpages of the 3D Cadastre Working Group


Webmaster: H.D. Ploeger. Last updated on 03.04.2008.